Stud.jur. Daniel Rath


Baggrund

Daniel er ansat som stud.jur. hos Fristrup Advokater og beskæftiger sig primært med følgende områder:

  • Retssager, herunder om økonomiske tvister, erstatningsspørgsmål og misligholdelse af kontrakter.
  • Sager vedrørende fast ejendom, herunder sager vedrørende mangler ved fast ejendom, nabosager, skelsager og hegnssager.

Daniel bistår også kontoret med udarbejdelse af juridiske notater, skrivelser, informationssøgning og øvrig juridisk sagsbehandling

Uddannelse

  • Trinity College Dublin, 2022
  • Kandidat i jura, Københavns Universitet, 2021-
  • Bachelor i jura, Københavns Universitet, 2018-2021