Speciale i hegnssager

Hegnssager, hegnsloven , fælleshegnet


Grundejere kan undertiden havne i uenighed mellem hinanden om hegnene mellem deres ejendomme. Hegnssager er imidlertid forskellige fra øvrige, almindelige naboretlige sager, blandt andet fordi hegnssager er underlagt andre regelsæt.

Modsat de almindelige naboretlige regler finder hegnsloven anvendelse mellem naboer og finder kun anvendelse på hegn.

Hegnsloven berører stort set alle grundejere i Danmark. Somme tider må den tages i brug, hvis der ikke kan opnås enighed med sin nabo om hegnet mellem jeres ejendomme – højde, drøjde og placering. Hegnsloven gælder imidlertid ikke i Københavns Kommune.

Da der som udgangspunkt er aftalefrihed mellem naboer, så gør det muligt nærmest at aftale hvad som helst med sin nabo, hvilket også er værd at huske, når man nu køber drømmehuset, men måske ikke lige er fan af det eksisterende hegn. Husk der lige at få tjekket, om der ligger en særaftale med naboen herom, eller om det er de almindelige regler, der gælder. Det er altid en god ide at lave en skriftlig aftale, inden man påbegynder ændringer af fælleshegnet.

Da reglerne om hegnssager er forskellige fra nabosager, er det afgørende at få fastlagt tidligt i forløbet, hvorvidt der er tale om et forhold, der er omfattet af de naboretlige regler eller reglerne om hegn. Det er især vigtigt, da hegnssager i første instans løses ved hegnssyn, der er et nævn, og alternativt indbringes for domstolene. En forkert vurdering af faktiske forhold på ejendommen kan altså resultere i, at sagen ikke bliver behandlet optimalt, ligesom det i sidste ende kan medføre, at man ikke opnår det resultat, man havde håbet på.

Ofte volder det dog ikke problemer at fastslå, om der er tale om et hegn. Der eksisterer imidlertid ikke nogen entydig definition af et hegn, men der kan ud fra retspraksis hentes fortolkningsmomenter, som kan anvendes til at fastslå, hvorvidt der er tale om et hegn.

Hegnssager angår ofte drøftelser om og udgifter til rejsning og vedligeholdelse af hegn, eller flytning henholdsvis fjernelse af hegn.

Det er kontorets erfaring, at hegnstvister om hegn ofte beror misforståelser om hegnslovens regler. Misforståelserne forekommer både hos parterne, men også ved de forskellige hegnsyn.

Bliv kontaktet for en uforpligtende samtale


    Vores bistand


    Kontoret har opnået indgående kendskab til førelse af hegnssager ved både hegnssyn og domstolene.

    Det er kontorets erfaring, at jo tidligere der rekvireres advokat til bistand med hegnssagen, jo billigere bliver forløbet i sidste ende, og jo bedre resultat får man som grundejer. Vi bistår med vurdering af sagens faktiske omstændigheder i forhold til de gældende regler og retspraksis på området, ligesom vi bistår med behandling af sagen ved både hegnssynet og domstolene.

    Ring til vores specialist Troels på +45 30 23 34 17