Privat


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Erhverv


Kontoret har stor erfaring inden for rådgivning vedrørende entrepriseretlige emner, og ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne. Kontoret udarbejder gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne grundigt med klienten for at sikre klientens retsstilling bedst muligt.

I forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt, vil denne kontrakt ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92 og AB-forbruger, og det er derfor vigtigt, at klienten forinden aftalens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, så klienten er klar over, hvilke forpligtelser mv., som klienten påtager sig.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Det hænder, at parternes løbende samarbejde ikke fungerer ordentligt eller helt går i stå, og kontoret deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Der kan opstå andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som kontoret også gerne assisterer med.

Kontoret har stor erfaring med at føre retssager ved de almindelige domstole. Endvidere assisterer kontoret naturligvis også i voldgiftssager.

Kontoret fører dog ikke retssager for sagernes skyld. På grund af kontorets store erfaring med retssager, er en vigtig del af kontorets rådgivning i forbindelse med en mulig retssag at vurdere, om klienten i det lange løb måske er bedre tjent med eller måske endda opnår et bedre resultat, ved at indgå i fornuftig forligsmæssig dialog.

Retssager og deltagelse heri kan være en lang og opslidende proces, hvor man ikke ved, om man  har vundet eller tabt. Derfor er en del af kontorets rådgivning altid at undersøge, om der kan findes en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille klienten, men som samtidig ikke behøver at tage årevis og medføre store advokatregninger og frustrationer.

Kontoret bistår klienten i rådgivning af aktuelle kontrakter, hvor klienten enten er eller skal blive aftalepart. Rådgivning knytter sig navnlig til gennemgang af løbende samarbejdsaftaler, aftaler omkring samhandel, produktion, licens, leje mv samt standardvilkår.Kontoret bistår  både i forbindelse med de juridiske problemstillinger der opstår, når aftaler indgås samt de udfordringer, der kan være ved eventuelle tvister under og efter et aftaleforløb.

Kontoret bistår endvidere med sparring i forbindelse med udvikling af virksomheden samt de selskabsretlige og erhversretlige problemstillinger, som en virksomhed kan blive mødt af.

Kontoret rådgiver i køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for klienten.

Ved opstart af forhandlingerne bør køber være opmærksom på de muligheder og risici, der ligger i ejendommen, idet sådanne forhold direkte kapitaliseres på købesummen. Ved køb af investeringsejendomme med udlejning for øje er der mange forhold at være opmærksom på, herunder specielt også de forretnings- og driftsmæssige. Det er eksempelvis vigtigt at undersøge, om der ligger en lejereserve, dvs. om der kan varsles lejeforhøjelse af de eksisterende lejere, eller man kan vurdere, om de i ejendommen eksisterende bolig- eller erhvervslejere kan opsiges.

Kontoret er behjælpelig med at finde det korrekte lejniveau i området og kan på den måde være med til at vurdere, om den fastsatte købesum er korrekt.

Kontoret har en bred erfaring i forbindelse ned rådgivning om insolvensret, herunder blandt andet indgåelse af akkordordninger,  likvidationer samt konkurser. Kontoret har stor erfaring inden for varetagelsen af alle konkursretlige sager, herunder omstødelsessager mv. Kontoret har endvidere stor erfaring og fokus på at rådgive klienterne således, at klienten får taget de rigtige skridt, hvis virksomheden er truet af konkurs, eller hvis virksomhedens samarbejdspartnere rammes af konkurs.