Fristrup Advokater


Kontoret er specialiseret i fast ejendom og entrepriseret for private og erhverv samt rådgivning.

Kontoret yder endvidere specialiseret i rådgivning til små og mellemstore virksomheder.

Kontakt os

Vision og formål


Det er et af kontorets bærende principper i sagsbehandlingen, at det, i forbindelse med gennemgang af den enkelte sags juridiske og faktiske problemstillinger, vurderes, om sagen kan lukkes med et forlig tidligt i forløbet.

Ved en sådan fremgangsmåde sikres det i videst muligt omfang, at klienten hurtigt opnår et bedst muligt og korrekt resultat, idet alternativet hertil ofte er en langvarig og til tider dyr proces ved domstolene.

Kort sagt


Hellere et hurtigt og korrekt resultat til klientens fordel, end en lang proces til advokatens fordel.

Kontakt